Tüpbebek Nedir? ve Dahası...
 • Tüp Bebek

  IVF

  IVF yöntemi yumurta alındıktan sonra lab ortamında hazırlanan spermlerin yumurtanın yakınına bırakılarak doğal ortamdaki gibi döllenmesi beklenir.

   

  İnvitro Fertilizasyon Tekniği

  Oositlerin sperm ile insemine edilmesinden önce olgunun dosyası tekrar gözden geçirilir. İnfertilite nedeni, süresi,önceki ART denemeleri,daha önce değerlendirilen semen örneğine ait sperm parametreleri kontrol edilir.
  İşlem günü alınan sperm parametreleri ve morfoloji indeksi incelenir.
  Daha önce IVF kararı alınmasına etken olan sperm parametreleri işlem günü değerlendirmeyle uyumlu bulunmuş ise ve matürasyon değerlendirmesine göre en az 10 adet matür görünümlü oosit toplanmış ise IVF işlemi yapılır.
  Androloji laboratuvarında uygun şartlarda çift kontrollü hazırlanmış ve ağzı kapatılmış olan semen örneği alınır.
  Tüpün üzerinde yazılı isim soyisim ve protokol numarası dosya ile karşılaştırılır.
  Hazırlanan sperm örneği 37 C etüvde işleme kadar bekletilir.
  Spermin progresif motilitesine uygun volüm hesaplanır.Morfoloji kriterlerine göre
  300.000 progresif motil sperm ilave edilir.
  İnseminasyon OPU işleminden en erken 4 , en geç 6 saat sonra gerçekleştirilir.
  İnseminasyon için Tip I ve Tip II kumulus mass yapısına sahip olan oositler seçilir.Pastör pipeti ile her bir droplete 1 adet oosit yerleştirilir.
  Her droplete ayrı steril uç kullanılarak spermler mikropipet yardımı ile oosit çevresine insemine edilir.
  İnseminasyon işemi bittikten sonra inverted mikroskopta sperm yoğunluğu kontrol edilir.
  İşlemler tamamlandıktan sonra inseminasyon yapılan dropletlerdeki oosit sayısı yazılarak belirlenir.
  İşlem yapılan kaplar inkübatör kapağında olgunun adının ve soyadının yazılı olduğu bölüme yerleştirilir.
  Olguya ait forma inseminasyon volümü,saati,insemine edilen prograsif motil sperm sayısı not edilir.

 • İlginizi Çekebilir

  No Comments

  Leave a Reply