Tüpbebek Nedir? ve Dahası...
 • Androloji Laboratuvarı

  Sperm Hazırlama Yöntemleri

  Swim up öncesi ve sonrası

  Sperm Hazırlama Yöntemleri

  Androloji laboratuvarında sperm örnekleri kullanılacak amaca yönelik aşağıdaki teknikler uygulanır.

  • Sperm washing (yıkama)
  • Konsantrasyon
  • Swim-up (yüzdürme)
  • Dansite Gradient
  • Sperm Chip Tekniği

  1.Sperm washing(yıkama)

  Bu teknik sperm hazırlama tekniklerinin ilki olup birçok merkezde kullanılmaktadır. Bu teknik kültür mediumları ile semenin belli oranlarda karıştırılıp santrifüj edilmesi esasına dayanır. Bu metodla yüksek konsantrasyonda sperm elde edilmesine rağmen debris (hücre artığı) ve lökositler uzaklaştırılamamaktadır. Bu hazırlama tekniği merkezimizde sperm motilitesinin (hareketliliğinin) yeterli olduğu ve lökosit konsantrasyonun düşük olduğu durumlarda diğer tekniklerle kombine olarak kullanılmaktadır.

  2.Swim-up (Yüzdürme)

  TekniğiSwim-up yönteminin uygulanabilmesi için yeterli sayıda ileri hızlı harekete sahip spermin varolması gerekir. Bu yöntem ile Aşılama (I.U.I), Tüp Bebek (IVF) ve Mikroenjeksiyon (ICSI) için sperm hazırlanır. özellikle normal viskoziteli ve yüksek motiliteli(hareketli) semen örneklerinin birkaç santrifüj tüpüne konarak üzerine sperm yıkama mediumu eklenmesi ve 45 derecelik eğimde bekletilerek hareketli spermlerin üst faza yüzdürülmesi yöntemidir.Sperm washing ve swim-up kombinasyonuLiquefiye olmuş semen örneği konik tüplerde sperm yıkama mediumları ile belli oranlarda karıştırılarak santrifüj edilir. Üstte kalan supernatant kısım atılarak altta kalan kısmının üzerine sperm yıkama mediumu eklenerek kullanılabilir.Bu işlem semenin özelliklerine göre tekrar edilebilir. Yıkama işlemi bittikten sonra elde edilen pellet üzerine sperm yıkama mediumu eklenir ve konik tüpler 45 derecelik eğimle 37 C de %5 CO2 inkübatöründe 45-60 dakika bekletilerek spermlerin üst faza yüzmesi beklenir. Bu süre sonunda yüzen spermler başka bir santrifüj tüpüne alınarak IUI,IVF ve ICSI uygulamalarında kullanılır.

  3.Dansite Gradient Yöntemi

  Mikroenjeksiyon işlemi için sperm hazırlamak amacı ile kullanılır. Merkezimizde bu amaçla, spermleri diğer maddelerden ayrıştıran özel solüsyonlar kullanılmaktadır. Semenin gradient oluşturan kolloidal silica partiküllerinden meydana gelen süspansiyon üzerine yerleştirilip santrifüj edilmesi ve böylece spermlerin sentrifugal kuvvetle tüpün dibine ilerlemesi esasına dayanmaktadır. En iyi hareket eden ve düzgün morfolojiye (şekil) sahip spermler dibe doğru hareket eder ve böylece dipte en hareketli spermler toplanır. İmmatür hücrelerin ve lökositlerin de ortamdan uzaklaştırılmaları sayesinde bunlardan açığa çıkabilecek serbest oksijen radikallerinin azaldığı yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Hazırlık sonucunda semen içerisinde bulunan immotil(hareketsiz) veya anormal spermler, akyuvar hücreleri ve diğer tüm hücresel fazlalıklar ayırılarak sadece motil(hareketli) ve sağlıklı spermler kalır ve nontoksik olması sebebi ile sperme,endometriuma ve oosite(yumurtaya) zarar vermez.Bu yöntem ile viral kontaminasyon riski (Hbs, Hcv) azaltılabilmektedir.

  4. Mini Gradient

  Sayısı çok düşük ve şekil bozukluğu yüksek seviyede olan semen örneğinden mikroenjeksiyon için kullanılabilecek iyi kalitede sperm elde edilebilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem daha çok testiküler sperm hazırlığında kullanılır.

 • İlginizi Çekebilir

  No Comments

  Leave a Reply