Tüpbebek Nedir? ve Dahası...
 • Embriyoloji Laboratuvarı

  Denüsadasyon

  Denüsadasyon
  ICSI İşlemi için Korona-Kumulus Hücrelerinin Temizlenmesi
  Ooistlerin matürasyonuna karar verebilmek ve ICSI işlemini gerçekleştirebilmek için oositlerin etrafındaki kumulus-korona hücrelerinin uzaklaştırılması gerekir.Bu işlem OPU’dan sonra minimum 2 saatlik inkübasyon süresi sonrası yapılır.
  Buzdolabında +4 C’de tutulan konsantre Hyaluronidase solüsyonu çıkarılarak üzerine 950 µl medium eklenir.37 C etüvde işeme kadar bekletilir .Four well petri kabı ısınması için laminar flow zeminine konur.
  Oosit çevresindeki hücreleri uzaklaştırmak amacı ile önce 1 adet pastör pipetini ucu ısı ile yuvarlaklaştırılır.Ayrıca 3-4 adet pastör pipeti ısı ile çekilerek kalınlığının azaltılması sağlanır.Bu şekilde denudasyon amacı ile kalınlığı 120-150 µm çapında değişen farklı pipetler çekilir.
  Four well’in 1 numaralı gözüne hazırlamış olduğumuz hyaluronidase solüsyonundan 350 µl konur üzerine 350 µl mediu eklenir.Diğer 3 göze 700 µl medium konur.Hepsinin üzeri 37 C’de etüvde bekletilen 300 µl parafin oil ile kapatılır.
  İnkübatörden olgunun adı soyadı kontrol edilerek oositler alınır.
  Yuvarlanmış pastör pipetine çok az miktarda medium ile alınan oositler hyase gözüne götürülerek maksimum 10 sn olcak şekilde pipetlenir.
  Tüm oositler çok az hyase ile birlikte 2 nolu göze taşınır ve burada en kalın pipetle 3 kez pipetlenir.
  Daha sonra tüm oositler 3 nolu göze taşınarak burada da pipetlenir.
  Son olarak tüm oositler 4 nolu göze bırakılır.Burada pipetleme işlemine pipet çapı azaltılarak devam edilir.
  Pipet çapı çok önemlidir.Çok geniş pipet hücreleri temizleyemez işlem süresi uzar.Çok dar pipetse oosite zarar verebilir.İşlem sırasında oosite tek tek pipetleme işlemi yapılır
  Oositler temizlendikten sonra 1 gün önce hazırlamış olan four well’deki fertilizasyon mediumunun 3 gözünde sırayla yıkanır ve 4.gözde ICSI işlemi yapılıncaya kadar bekletilir.

 • İlginizi Çekebilir

  No Comments

  Leave a Reply