Tüpbebek Nedir? ve Dahası...
 • Embriyoloji Laboratuvarı

  Embriyonel Gelişim

  Embriyonel Gelişim

  Fertilizasyonun Değerlendirilmesi (1.GÜN):
  Fertilizasyonun kontrolü IVF veya ICSI işleminden sonra 16-18 sa sonra yapılır.
  IVF işlemi yapılmışsa insemine edilen oositlerin çevresindeki korona hücreleri kontrolden önce yaklaşık 200 µm’lik çekilmiş pastör pipet ile stereo mikroskop altında temizlenir.
  Daha sonra oositler bir gün önce hazırlanmış kültür mediumuna(G-1 plus) aktarılır.İnvert mikroskopta döllenme değerlendirilir.Normal döllenmede 2 adet pronükleus(PN) gözlenir.Anormal döllenenler veya döllenme olmayanlar ayrılır.
  ICSI işlemi yapılmışsa invert mikroskopta döllenme değerlenlendirildikten sonra normal döllenen (2PN) gözlenen oositler bir gün önce hazırlanan kültür mediumuna aktarılır.

  Embriyo Sınıflandırması (Klivaj Dönemi)(2.3.4.GÜN):

  Laboratuvarımızda 2.günden 4.güne kadar olan klivaj dönemindeki embriyolar değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler blastomer sayısı,blastomer morfolojisi,embriyonun içerdiği fragmantasyon ve sitoplazma yapısıdır.
  Normal klivaj hızına sahip bir embriyo 24.-25. Saatte 2 hücre,2. Günde 4 hücre,3.Günde 6-8 hücre, 4.Günde ise kompaklaşma veya 10 ve üzeri hücre yapısına sahip olan embriyodur.

  Değerlendirilen embriyo eşit büyüklükte blastomer sayısına sahipse %0 arasında fragmantasyon içeriyorsa ve sitoplazmasında belirgin granülasyon gözlenmiyorsa Grade I,%5-10 arasında fragmantasyon içeriyorsa veya blastomerler eşit değilse Grade II,daha yüksek oranda fragmantasyon içeriyorsa GradeIII-IV olarak değerlendirilir.

  Blastosist Dönemi Embriyo Gelişim Değerlendirmesi(5.-6.GÜN):

  4.günden sonra embriyonun hücre sayısı artar ve blastosist aşamasına gelir.
  Bu aşamada oluşan embriyonun yapısal değerlendirmesinde kullanılan üç temel kriter blastosel kavitenin yapısı,trofektoderm hücrelerinin yapısı ve dizilimi ,iç hücre kitlesini oluşturan hücrelerin sayısı ve yapısıdır.

   

 • İlginizi Çekebilir

  No Comments

  Leave a Reply