Tüpbebek Nedir? ve Dahası...
 • Tüpbebek Teknikleri

  Ca-ionofor

  Tüp bebek tedavisinin başarılı olabilmesi için öncelikle fertilizasyonun gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak bazı tüp bebek denemelerinde fertilizasyon gerçekleştirilemez. Total ve kısmi fertilizasyon başarısızlığı IVF olgularının açıklanamayan infertilite grubunda daha yüksek insidansta görülmekte ve sıklıkla sperm penetrasyon anomalilerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. ICSI olgularında ise erkek faktörüne bağlı infertilite yüksek oranda görülmektedir ve temel sorun oosit aktivasyon defektidir. Fertilizasyon başarısızlığı, ICSI sonrası yaklaşık %3 oositte gözlenen bir olaydır. Bu başarısızlığın sebepleri semene ait özellikler, hasta yaşı ya da toplanan oosit sayısı kaynaklı olabilir. ICSI sonrasında fertilizasyon oranı yüzde 30’un altında ise, oosit hücrelerinin kalsiyum eksikliği nedeniyle eksik etkinleştirmesi ihtimali söz konusu olabilir. Oosit aktivasyonundaki en önemli süreç, oosit içerisindeki kalsiyum miktarının artmasıdır.
  Tüp bebek laboratuvarlarında, sperm kökenli fosfolipaz C–‐Z (zeta) (PLC–‐Z), oosit aktivasyonunun fizyolojik tetikleyicisi olarak bilinmektedir. Bu faktör, sperm ooplazma içerisine girdikten sonra kalsiyum salınımına neden olmaktadır. Bu yolaktaki herhangi bir defekt, hücre içi ossilatuar kalsiyum salınımında bozulmayla sonuçlanır. Böyle bir sorun varlığında, hücrede oluşacak olan döllenme sekteye uğramaktadır. Bu nedenle, hücre içi kalsiyum ossilasyonunu yapay olarak sağlamak oosit aktivasyonu için önemlidir. Kalsiyum sinyalizasyonundaki bozukluklar, hem hücre büyümesi hem de bölünmesindeki sorunları beraberinde getirmektedir. İyonoforların kullanıma girmesi ile, kalsiyum eksikliği nedeni ile oluşan problemler büyük ölçüde giderilmiştir. ICSI sonrası kullanılan kalsiyum iyonofor, oositteki kalsiyum oranını yükselterek fertilizasyon olasılığını arttırmayı amaçlamaktayız.

 • İlginizi Çekebilir

  No Comments

  Leave a Reply