Tüpbebek Nedir? ve Dahası...
 • Tüp Bebek

  Embriyolog Kimdir?

  Embriyolog Kimdir?

  Embriyologlar genel olarak üniversitelerin Tıp Fakültesinden veya Fen Fakültesi Biyoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra Tıp fakültelerinin Histoloji ve Embriyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan eğitim merkezlerinde Embriyoloji laboratuar sorumlusu eğitimini tamamlayıp sertifika sahipleri kişiler bir tüp bebek merkezinde embriyolog ve Embriyoloji laboratuar sorumlusu olarak çalışabilmektedirler.

  Yüksek lisans yapmadan da geçmiş tarihlerde sertifika sahipleri olan kişiler mevcuttur ve bu kişilerde aynı şekilde embriyolojide çalışabilmektedirler.

  Embriyologlar çalıştıkları kurumun menfeatleri ön planda olmak koşuluyla prosedür ve talimatları doğrultusunda, üreme sağlığı ve tüp bebek bölümü hastalarına uygulanacak androloji ve embriyoloji tanı ve tedavilerinin etkin olarak uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinerek hazırlıkları tamamlamak, ilgili tanı ve tedaviyi gerçekleştirmek, genel düzene ve idari işlere dair gerekli işlemleri tamamlamakla yükümlüdürler. Embriyologların tercihen iyi İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.

  Embriyologlar olumlu iletişim becerilerine sahip olmalı ve kendisini iyi ifade edebilmeli, organizasyon ve koordinasyon becerisi sahip olmalıdırlar, ekip çalışmasına yatkın olup tüm işlerini ekipçe yapmalıdırlar. Ayrıca geribildirime ve gelişime açık olmaları, sorun çözme becerileri olmalı, değişime açık olmaları, güvenilir, saygın ve saygılı kişiler olmalıdırlar.

  Embriyologlar aktif olarak alanındaki telefon, bilgisayar Office Programları, ünitesinde kullanılan tıbbi cihaz ve ekipmanların hepsine hakim olmalıdır. İnkübatör, mikromaniplatör gibi cihazların ayarlarından anlamalıdır.

  Embriyolog kuruma, personele ve hastalara ait tüm bilgileri gizli tutması gerekmektedir.

   

  Embriyologların Sorumlulukları

  Görev yaptığı ünitenin işleyişini bilmek ve uygun davranmakla sorumludur.

  Embriyoloji ve androloji laboratuvarının standartlara uygun şekilde çalışmasını sağlamakla sorumludur.

  Embriyoloji ve androloji laboratuarının çalışma planlarını hazırlamakla sorumludur.

  Tanı ve tedavi öncesi gerekli hazırlıkları tamamlamak ve randevu veya sıra doğrultusunda işlemi gerçekleştirmekle sorumludur.

  Tanının veya tedavinin güvenli ve doğru sonucu verecek şekilde gerçekleşmesini sağlamakla sorumludur.

  Tanı ve tedavi sonunda gerekli teknik ve idari işlemlerin yürütülmesini sağlamakla sorumludur.

  Embriyoloji ve androloji laboratuvarındaki malzeme stoğunu ve miadını kontrol etmek ve eksiklerin tamamlanasını sağlamakla sorumludur.

  Embriyoloji ve androloji laboratuvarındaki cihazların işler ve kullanılabilir halde olması için gerekli düzenlemeleri yapmakla sorumludur.

  Muayene ve tahlil materyali ile numunelerin alınması, kabul edilmesi, uygun ortamda muhafazası ve kayıtlarının tutulması işlemlerini yapmakla sorumludur.

  Yapılan işlemler ve kullanılan alet ve cihazlar ile ilgili olarak görevin, mesleğin ve hizmetin gerektirdiği veya mevzuatın öngördüğü form veya raporları doldurmak, yazışmaları gerçekleştirmek, kayıtları tutmak, istatistikî bilgileri toplamakla sorumludur.

  Tanı ve tedavi amaçlı sperm hazırlığı için Spermiogram, IVF, ICSI, IUI için sperm hazırlamak, sperm dondurmak, testis dokusundan sperm elde etmek için gerekenleri yapmakla sorumludur.

  Embriyoloji laboratuarı hazırlık işlemleri yapar, Yumurta toplama işlemi, Konvansiyonel IVF işlemi, Mikroenjeksiyon (ICSI) işlemlerine katılmakla sorumludur.

  Embriyo dondurmak, gereğinde çözmek; PGT amaçlı Embriyo biyopsisi, Embriyo transferi, assisted hatching işlemi yapmakla sorumludur.

  Doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlar halinde kendisine olan ihtiyaç ortadan kalkmadan ve birim yöneticisinden onay almadan kurumdan ayrılmamakla sorumludur.

  Teslim aldığı demirbaş ve malzemelerin kasten veya dikkatsizlik nedeniyle hasarından ve kaybından sorumludur.

  Kurum genelinde hastalarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmakla sorumludur.

  Kaynakları (malzeme, tıbbi cihaz, ilaç vb.) doğru, etkin ve verimli kullanmakla sorumludur.

  Hasta güvenliğini olumsuz etkileyebilecek hatalı bir uygulama yaptığında veya şahit olduğunda birim yöneticisine ve/veya Başhekimliğe olayı rapor etmekle sorumludur.

  İş kazalarına karşı dikkatli olmak, kazaya maruz kaldıysa; birim yöneticisine ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine bilgi vermekle sorumludur.

  Hastane enfeksiyonlarının gelişmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamakla sorumludur (el yıkama, eldiven, izolasyon, maske, gömlek vb.).

  Ünite içerisinde ortaya çıkan tıbbi atıkların uygun şekilde ayrıştırılması, toplanması ve ilgili birimlerce ortamdan uzaklaştırılması için işbirliği yapmakla sorumludur.

  Herhangi bir alanda yangın çıkması durumunda, yangını gören ilk kişi ise kırmızı kod vermek ve ilk müdahaleyi yapmakla sorumludur.

  Eksik olduğu konularda, ihtiyaç duyduğu eğitimleri birim yöneticisinde talep etmekle, mesleki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, aldığı mesleki eğitimleri bölümünde etkin şekilde uygulamak, uygulamada yaşadığı birim yöneticisi ile paylaşmakla sorumludur.

  Kişisel gelişimi ve kariyer planı ile ilgili birim yöneticisi ile hedefler belirlemek, hedeflere ulaşmada destek almakla sorumludur.

  Bölüm içi ve çağırılması durumunda kurum içi toplantılara katılmak, alınan kararları uygulamakla sorumludur.

  Mesleki ilke ve felsefelere uygun davranarak, kurumu ve mesleğini en iyi şekilde temsil etmek, ekip arkadaşlarına rol model olmakla sorumludur.

  Biriminde bulunan stajyerlerin eğitimine katkı sağlamakla sorumludur.

  Bölümünün kalite ve akreditasyon süreçlerini bilmek, takip etmek, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekli alanlara ilişkin tespitlerini birim yöneticisine iletmekle sorumludur.

  Hasta ve hasta yakınlarını kendi süreçleri dışında (kendi çözemeyeceği, başka bölümlerle ilgili) hastane veya çalışanlar hakkında şikâyetleri olduğu durumda, birim yöneticisine ve/veya Hasta İlişkileri Sorumlusuna yönlendirmekle sorumludur.

   

 • İlginizi Çekebilir

  No Comments

  Leave a Reply