Tüpbebek Nedir? ve Dahası...
 • Androloji Laboratuvarı

  Androloji Laboratuvarı

  Kadın doğurganlık testleri yapmadan önce semen kalitesini analiz etmek uygun, non-invazif ve uygun maliyetlidir. Aslında, semen kalitesini değerlendirmek için klinik motivasyon, infertilitenin olası bir nedenini invaziv olmayan bir şekilde tanımlayabilmesi ve çiftin sahip olduğu terapötik seçeneklerin prognozuna yardımcı olabilmesidir.

  Genellikle semen kalitesinde büyük bir değişiklik görülür, çünkü cinsel uzak durma günlerinden ve cinsel heyecantan etkilenir. Bu nedenle, semen kalitesini tam olarak tanımlayabilmeden önce iki veya daha fazla ejakülatın analiz edilmesi şiddetle önerilir.

  Pratik nedenlerden ötürü, en az iki ejakülat analiz edilmeli ve bunlardan birinin kalitesiz olması durumunda, bulguları doğrulamak için ek ejakülatlar analiz edilmelidir.

  Bir ejakülat, iki ila üç gün cinsel yoksunluktan sonra toplanmalıdır. Yerleşik sperm kalitesi tahminlerinin çoğu bu zaman dilimine dayanmaktadır.

  Eğer kalite kabul edilebilirse, ikinci bir ejakülat, çiftin olağan coital frekansına karşılık gelen bir cinsel kaçınma periyodundan sonra analiz edilmeli ve böylece bu çift yaratma için tipik bir semen kalitesinin gerçekçi bir değerlendirmesi yapılmalıdır.

  Mastürbasyon yoluyla sperm toplama en çok önerilen yöntemdir.

  Semen kalite değerlendirmesi, kadın üreme sistemi içindeki ilgili faaliyetle doğrudan ilişkili olan hangi sperm parametresinin etkilendiğini belirleyebilir.

  Bir spermin fertilizasyon bölgesine ulaşması için, ilk önce yeterli sayıda servikal mukustan geçmeli ve göç etmelidir. Bu, spermin normal boyut ve şekle (morfoloji) sahip olması ve rutin semen analizi ile belirlenen minimum sperm sayısından daha fazlasına sahip olması durumunda başarılır.

  Daha sonra sperm, bir yumurtayı döllemeden önce dış zarlarında belirli değişiklikler geçirmelidir. Bu, spermin, hipo-ozmotik şişme testi gibi bir sperm fertilite testi ile belirlenen fonksiyonel bir membrana sahip olmasıyla başarılır.

  Bu testler yetersiz semen kalitesini ortaya çıkarırsa, kalitenin neden yetersiz olduğunu belirleyebilecek bir test yapılmalıdır.

  Sperm motilitesi etkilenirse, asemptomatik bir enfeksiyona veya immünolojik faktörlere bağlı olabilir.

  Eğer sperm konsantrasyonu ve / veya morfolojisi etkilenirse, Y-Kromozomundaki mikrodelesyonlar tarafından belirlenen içsel veya klinik koşullara bağlı olabilir.

  Bununla birlikte, çift açıklanamayan infertilite yaşıyorsa, o zaman bir sperm DNA bütünlüğü ve olgunluğunun değerlendirilmesi gerekebilir.

  Dölleme alanında yüksek kaliteli sperm sayısının önemli ölçüde artırılması için, sperma, tüm canlı spermleri, rahim içi tohumlama için yeterli bir hacme konsantre etmek üzere işlenebilir. Yavrularının cinsiyetini etkilemek isteyen hastalar, ejakülatlarını cinsiyet seçici sperm ayrımı ile işleyebilirler.

  Ayrıca kemo veya radyoterapiden önce, vazektomi öncesinde veya tıbbi yardımlı reprodüksiyon öncesinde hastalar, ejakülatlarının kriyoprezervasyonunu düşünmelidir.

 • İlginizi Çekebilir

  No Comments

  Leave a Reply